top of page

Konceptuel Belysning

Jeg er optaget af begrebet eller ideen om konceptuel belysning. Hvor ‘belysning’ forståes som både “at lyse” og det “at lyse på noget”. Mere specifikt arbejder jeg med lys-og lysgennemstrømning i mine skulpturelbetonede porcelæns objekter.

Inspirationskilden har været lysets væsen og porcelænlerets iboende udtryk herunder dets evne til at transportere lyset på en særlig fløjlsagtig måde afhængig af det lys(indfald) som tilføres på naturligt og kunstigt vis.

At formidle interaktionen mellem porcelænet og lyset - og herigennem lysindfald og lysgennemstrømninger kræver derfor et medie - hvori historien lader sig fortælle.

Jeg har valgt, at låne “lampen” som genstand for denne fortælling. Ikke kun fordi lampen tillader mig at indfange lyset (på en bestemt måde), men også for at få et holdepunkt i forhold til en fortælling. Jeg forstår “lampe” som et bredt og omfavne begreb. Dvs. som mere og andet end en funktionel brugsgenstand. En lampe er i ordets egentlig betydning en genstand der afgiver lys (f.eks. via el, olie el. petroleum).

“Lampe” kommer af det græske ord lampás der betyder “fakkel”. Og det er denne brede referenceramme jeg vælger at knytte an til i min fortælling.

lampe_stor_1.jpg

Recent Posts
Archive
bottom of page